Brochure / โบวชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ


รับผลิตหนังสือตามความต้องการ - Book on demand
กลุ่มงานพิมพ์ Brochure / โบรชัวส์ แผ่นพับ ใบปลิว

ปัจจุบันเราไม่ต้องการพิมพ์แผ่นพับจำนวนเยอะ เพื่อแจกแบบทิ้งๆขว้างๆ จะพิมพ์แค่ 100 หรือ 200 ใบก็ไม่มีปัญหา ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลความเร็วสูง โดยเครื่องมาตรฐานโลก ทั้ง Fuji Xerox OCE รองรับบริการ คุณจึงได้งานไว งานพิมพ์สวยงาม ไม่ต้องกังวลว่าจะได้งานไม่ทัน

เกร็ดน่ารู้ การแบ่งประเภทของแผ่นพับ

1. แผ่นพับ ณ จุดขาย Point of Sale
คือ แผ่นพับที่วางไว้ตามจุดที่คิดว่าเข้าถึงลูกค้ามากที่สุด เช่น เคาท์เตอร์ธนาคาร /เคาท์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ตามห้างฯ


2. แผ่นพับ โฆษณาตรง Direct AD Brochure
คือ แผ่นพับที่ ใช้วิธีส่งตรงไปตรงไปยังลูกค้า เช่น ทางไปรษณี อาจต้องออกแบบให้เข้า วิธีการส่ง เช่น ออกแบบหน้าซองเป็นส่วนหนึ่งของ แผ่นพับไปด้วย


3. แผ่นพับ ตามคำขอ Respond-Brochure
คือ แผ่นพับที่มีการ้องขอจากลูกค้าเฉพาะ เนื่องจากลูกค้าขอดูรายละเอียด อาจเพิ่มความพิถึพิถันในการทำ


4. แผ่นพับ ช่วยขาย Sale-kit
คือ แผ่นพับที่ ประกอบการขายตรงของ Sale เหมือนเครื่องมือช่วยบรรยาย มักมีวิธีการเปิดเหมือนปฎิทินตั้งโต๊ะ มีขนาดใหญ่ เห็นชัดเวลาบรรยาย


5. แผ่นพับ ทิ้งไว้พิจารณา Leave-Behind Brochure
คือ แผ่นพับที่ ที่พนักงานขายแจกให้หลังจากบรรยายเสร็จ แผ้นพับลักษณะนี้มักมีรายละเอียดค่อนข้างมาก เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ


5.1. ส่วนประกอบที่สำคัญของแผ่นพับ

5.1.1. ปกหน้า
+ logo : ตราสินค้า และชื่อหน่วยงาน หรือบริษัท

+ พาดหัว : ข้อความหลักที่เรียกร้องความน่าสนใจ

+ ภาพ (ปกหน้า) : เป็นภาพที่ใหญ่ และขายเนื้อหาโดยรวม ได้ดีที่สุด และต้องดูดีด้วย เพราะส่วนมากทักใช้ภาพเดียว

+ ข้อความบนปก : เป็นการเลือกข้อความที่กระชับแบบ ย่อ และเป็นใจความ เลือกลงมาวางไว้บนปกหน้า


5.1.2. หน้าใน
+ เนื้อหา : ข้อมูลบอกเล่าที่ใช้บอกเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียด ของ สินค้า การบริการ กิจกรรมต่างๆ

+ ภาพ (หน้าใน) : อาจใช้หลายภาพ ขึ้นอยู่กับนำมาใช้ขยายความในแต่ละกลุ่มข้อมูล

+ องค์ประกอบเรขศิลป์ : ต้องช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และช่วยส่งเสริมในการสร้าง Guide ในการอ่าน ที่ดี


5.1.3. ปกหลัง
+ เนื้อหา :
อาจใช้เป็นพื้นที่ในการใส่ที่อยู่ ที่ติดต่อ

+ ภาพ (ปกหลัง) :
เป็นภาพอาจใช้ผสมกับ Graphic เพื่อให้ความรู้สึกถึงตัวคาแลคเตอร์ของสินค้า และบริการดั่งกล่าว

 

5.2 การอออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของแผ่นพับ

5.2.1. ระบบกริด Column Grid :
เป็น ระบบกริดในหนึ่งหน้ากระดาษจะมี Unit Grid มากกว่า 1 unit โดยเรียงยาวแนวตั้ง อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ แต่หน้าเป็นหน้า คู่ ควรใช้ลักษณะ repeat /mirror  เพราะสร้างลำดับการอ่าน และการจำ ได้ดี

เป็น ระบบกริดในหนึ่งหน้ากระดาษจะมี Unit Grid มากกว่า 1 unit โดย แบ่งเป็นทั้งแนวนอน และแนวตั้ง โดยมี อัลลี่ย์ และมาร์จิ้น ล้อมรอบ เพื่อสร้างขอบเขตการอ่าน ระบบนี้เมหาะกับงานจำพวกมีองค์ประกอบเป็นจำนวนมากๆ5.2.2. ปกหน้า

+ พาดหัว : ควรต้องวางไว้บนส่วนบนของปกหน้า เพราะต้องคำนึงถึง เวลาวางบนกล่องใส่ จะได้เห็นว่า แผ่นพับนี้ขายอะไร
ส่วนพาดหัวนี้ต้องมีขนาดที่ใหญ่ มักไม่ต่ำกว่า 36 Point

+ ภาพประกอบ : ควรช่วยกันสงเสริม ไม่ใช่ช่วยแปล หรือถอดความ ส่วนใหญ่มักใช้ภาพเดียวเต็มๆ เข้าใจง่ายๆ

+ รายละเอียดบนปก  : ถ้ามี ไม่ควรใช้ต่ำกว่า 24 Point ควรจัดเรียงให้สัมพันธ์กับภาพประกอบ ไม่ให้โดดเกินไป (องค์ประกอบ) แต่สีโดดเพื่อง่ายแก้การอ่าน

+ ตราสัญลักษณ์  :
โดยอาจใส่เป็นส่วยหนึ่งของชื่อ brand บริษัท ร่วมกับพาดหัว แต่รองกว่าพาดหัว5.2.3. หน้าใน
+ เนื้อหา  : นอก จากต้อวคำนึงถึงการอ่านที่ง่ายตามระบบกริดที่วางไว้ การออกแบบ Guide ให้ผู้อ่านตามลำดับที่วางไว้เป็นหน้าที่ที่นักออกแบบควรคำนึง อาจใช้องค์ประกอบ graphic เป็นตัวช่วยสร้าง Visual guide
ควร คำนึงถึง อัลลีย์ ที่เป็นพื้นที่ว่าง ที่ช่วยทั้งสร้างกลุ่ม ขอบเขตของข้อมูล และเป็น Space ทางสายตาให้พัก เพราะไม่จำเป็นต้องเต็มแน่นเหมือน หนังสือพิมพ์

+ ภาพประกอบ  : ภาพ ในหน้าในควรปรับขนาดให้ได้รูปตามเส้น Grid เพราะจะช่วยดูว่าเนื้อหา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และควรมีคำบรรยายใต้ภาพหรือ Caption อยู่เสมอ อาจเลือกใช้ขนาดตัวอักษรที่เล็ก หรือเอียง

*รับผลิตหนังสือตามความต้องการ - Book on demand , กลุ่มงานพิมพ์ Brochure / โบรชัวส์ แผ่นพับ ใบปลิว

ภาพประกอบผลงาน

Brochure / โบวชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ

Brochure / โบวชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina
Brochure / โบวชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ

Brochure / โบวชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina
Brochure / โบวชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ

Brochure / โบวชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina

โบรชัวร์/ใบปลิว/แผ่นพับ