Tent Card / เต้นการ์ด ป้ายตั้ง


  • This is a caption

  • This is a caption

Tent Card / เต้นท์การ์ด ป้ายตั้งพื้น , การ์ดสำหรับตั้งโชว์ (Tent Card)

เป็นสื่อทางการตลาดอีกชนิดหนึ่ง หรือเป็นเอกสารเพื่อต้องการ แจ้งให้ทราบ เหมาะสำหรับตั้งโชว์ไว้ในห้องพัก ห้องอาหาร หรือ โชว์หน้าเคาร์เตอร์ ให้ผู้พบเห็นสะดุดตา เพื่อประโยชน์ด้านการตลาด

Tent Card / เต้นท์การ์ด ป้ายตั้งพื้น, การ์ดสำหรับตั้งโชว์ (Tent Card).

เป็นสื่อทางการตลาดอีกชนิดหนึ่งหรือเป็นเอกสารเพื่อต้องการ แจ้งให้ทราบ เหมาะสำหรับตั้งโชว์ไว้ในห้องพัก ห้องอาหาร หรือ โชว์หน้าเคาร์เตอร์ ให้ผู้พบเห็นสะดุดตา เพื่อประโยชน์ด้านการตลาด

*รูปแบบของเตนการ์ด สามารถออกแบบตามลักษณะงานไม่มีข้อกำหนดตายตัว ( 1 ชิ้น ก็สามารถสั่งได้)

ภาพประกอบผลงาน

Tent Card / เต้นการ์ด ป้ายตั้ง

Tent Card / เต้นการ์ด ป้ายตั้ง

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina
Tent Card / เต้นการ์ด ป้ายตั้ง

Tent Card / เต้นการ์ด ป้ายตั้ง

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina
Tent Card / เต้นการ์ด ป้ายตั้ง

Tent Card / เต้นการ์ด ป้ายตั้ง

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina

Other Information