Business Card / นามบัตร


กระดาษที่เราให้บริการ

 1. กระดาษ อาร์ตการ์ด 230 - 260 - 300 g.

 2. กระดาษ มาสเมลโล่ ( ขาว มีความมันเงา )

 3. กระดาษพิเศษ เช่นกระดาษ CQX (เรารับผลิตเป็นล็อตใหญ่ๆ ให้ทางไทยพาณิชย์ มากว่า 2 ปี )


การพิมพ์นามบัตรด้วยระบบออฟเซต

 1. ต้องสั่งพิมพ์จำนวนมาก ถ้าพนักงานต้องการไม่พร้อมกันเป็นเรื่องยุ่งยากมากในการสั่งทำ

 2. เมื่อออกเพลทแล้ว แก้ไขไม่ได้ หรือถ้าแก้ไขได้ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย

 3. ใช้เวลาในการพิมพ์นาน ไม่ตอบสนองการใช้งานที่ต้องการความรวดเร็ว

 4. เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ โดยเฉพาะ พนักงานขาย ซึ่งต้องการนามบัตรทันที ก็จะไม่ได้ทันที ต้องรอเป็นสัปดาห์ หรือนานกว่านั้น


การพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซต

 1. สั่งพิมพ์จำนวนน้อยได้ ขั้นต่ำแค่ 1,000 ใบ

 2. ทำ Proof ให้ดูก่อน ดูแล้วยังแก้ไขได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากเหมือนออฟเซตถ้าต้องแก้ไขเพลท

 3. ใช้เวลาในการพิมพ์สั้น ถ้าต้องการด่วน สั่งเช้าได้บ่าย ก็ยังได้

 4. ตอบสนองความต้องการต่อพนักงานได้ทันที

*

สำหรับงานนามบัตรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับหลาย ๆ บริษัท เพราะเวลาสั่งทำส่วนใหญ่ ต้องรอให้พร้อมกันหลาย ๆ คนจึงค่อยสั่งทำ และใช้เวลานานในการพิมพ์ เราจะกำจัดจุดอ่อนนี้ด้วยการพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซต โดยจะทำการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ดังข้อมูลด้านบนนี้

ภาพประกอบผลงาน

Business Card / นามบัตร

Business Card / นามบัตร

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina
Business Card / นามบัตร

Business Card / นามบัตร

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina
Business Card / นามบัตร

Business Card / นามบัตร

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina

Business Card/นามบัตร