Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา


** รับผลิต เบอร์ วิ่ง BIB , ป้ายประจำตัวนักกีฬา Runing Tag ID Card ตอนนี้เทรนด์ออกกำลังกายกำลังมาแรง ทางเปเปอร์เมทเราขอเสนอบริการสินค้าใหม่ มาแนะนำครับ xสำหรับหน่วยงานไหน ที่ต้องการทำป้ายสำหรับนักกีฬา โดยเฉพาะนักวิ่งมาราธอน หรือ ปั่นจักรยาน ติดต่อมาได้ครับ ด้วยงานพิมพ์คุณภาพสูง พร้อมรันดาต้าได้ ทั้งชื่อ นามสกุล เบอร์ หรืออื่นๆ ผลิตได้รวดเร็ว คุณสมบัติพิเศษของงานที่ผลิต พิมพ์แบบรันนัมเบอร์ รันชื่อ นามสกุล ได้ในทีเดียว - กันน้ำ ฉีกไม่ขาด ด้วยงานพิมพ์คุณภาำพสูง พร้อมรันดาต้าได้ ให้ความรู้สึก เหมือนมีส่วนรวมกันกิจกรรมนั้นมากยิ่งขึ้น

** รับผลิต เบอร์ วิ่ง BIB , ป้ายประจำตัวนักกีฬา Ruuning Tag ID Card ตอนนี้เทรนด์ออกกำลังกายกำลังมาแรง ทางเปเปอร์เมทเราขอเสนอบริการสินค้าใหม่มาแนะนำครับ สำหรับหน่วยงานไหนที่ต้องการทำป้ายสำหรับนักกีฬา โดยเฉพาะนักวิ่งมาราธอน หรือ ปั่นจักรยาน ติดต่อมาได้ครับ ด้วยงานพิมพ์คุณภาพสูง พร้อมรันดาต้าได้ ทั้งชื่อ นามสกุล เบอร์ หรืออื่นๆ ผลิตได้รวดเร็ว คุณสมบัติพิเศษของงานที่ผลิต พิมพ์แบบรันนัมเบอร์ รันชื่อ นามสกุล ได้ในทีเดียว - กันน้ำ ฉีกไม่ขาด ด้วยงานพิมพ์คุณภาำพสูง พร้อมรันดาต้าได้ ให้ความรู้สึกเหมือนมีส่วนรวมกันกิจกรรมนั้นมากยิ่งขึ้น

*รับผลิต เบอร์ วิ่ง BIB ป้ายประจำตัวนักกีฬา Ruuning Tag ID Card

ภาพประกอบผลงาน

Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา

Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา (BIB วิ่ง)

www.papermate.co.th

BIB วิ่ง, BIB, bib, Tyvek Paper, ป้ายประจำตัวนักกีฬา, ป้ายผ้า
Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา

Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา (BIB วิ่ง)

www.papermate.co.th

BIB วิ่ง, BIB, bib, Tyvek Paper, ป้ายประจำตัวนักกีฬา, ป้ายผ้า
Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา

Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา (BIB วิ่ง)

www.papermate.co.th

BIB วิ่ง, BIB, bib, Tyvek Paper, ป้ายประจำตัวนักกีฬา, ป้ายผ้า
Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา

Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา (BIB วิ่ง)

www.papermate.co.th

BIB วิ่ง, BIB, bib, Tyvek Paper, ป้ายประจำตัวนักกีฬา, ป้ายผ้า
Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา

Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา (BIB วิ่ง)

www.papermate.co.th

BIB วิ่ง, BIB, bib, Tyvek Paper, ป้ายประจำตัวนักกีฬา, ป้ายผ้า
Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา

Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา (BIB วิ่ง)

www.papermate.co.th

BIB วิ่ง, BIB, bib, Tyvek Paper, ป้ายประจำตัวนักกีฬา, ป้ายผ้า
Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา

Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา (BIB วิ่ง)

www.papermate.co.th

BIB วิ่ง, BIB, bib, Tyvek Paper, ป้ายประจำตัวนักกีฬา, ป้ายผ้า
Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา

Tyvek paper / ป้ายประจำตัวนักกีฬา (BIB วิ่ง)

www.papermate.co.th

BIB วิ่ง, BIB, bib, Tyvek Paper, ป้ายประจำตัวนักกีฬา, ป้ายผ้า

ตัวอย่าง ป้ายวิ่ง BIB