Menu / เมนูอาหาร


โปรโมชั่น รับพิมพ์เมนูอาหาร !!


ขนาดมาตาฐานไทย A4 ขนาด 21x29.7 cm
พิมพ์สีกระดาษอาร์ต 260 แกรม 4 สี 2 ด้าน + เคลือบเงา หรือ เคลือบด้านทุกหน้า เข้าเล่ม เย็บมุมหลังคา

พิมพ์เมนูอาหารตามไฟล์ ด่วน เสร็จเป็นเล่ม


รับพิมพ์เมนูอาหารรับออกแบบเมนูอาหาร หรือ พิมพ์เมนูอาหารตามไฟล์ ด่วน เสร็จเป็นเล่ม

เหมาะสําหรับ ร้านอาหารเล็กๆที่ต้องการทำเมนูอาหารสวยๆ แต่ต้องการจำนวนน้อยๆ หรือ ต้องการทำขึ้นมาเฉพาะตามเทศกาล


โปรโมชั่น รับพิมพ์เมนูอาหาร !! 

+ ขนาดมาตาฐานไทย A4 ขนาด 21x29.7 cm

+ พิมพ์สีกระดาษอาร์ต 260 แกรม 4 สี 2 ด้าน
+ เคลือบเงา หรือ เคลือบด้านทุกหน้า เข้าเล่ม เย็บมุมหลังคา

(ทั้งหมดที่แจ้ง สามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับจับจำนวนหน้าจริง ของการสั่งพิมพ์เมนูอาหารครับ)

 

  จำนวน เล่ม / เย็บมุมหลังคา ราคา 4 หน้า/เล่ม ราคา 8 หน้า/เล่ม ราคา 12 หน้า/เล่ม
50 50 100 140
100 35 70 100
200 30 60 80

*รับออกแบบเมนูอาหาร หรือ พิมพ์เมนูอาหารตามไฟล์ ด่วน เสร็จเป็นเล่ม ไม่เกิน เจ็ดวัน

ภาพประกอบผลงาน

Menu / เมนูอาหาร

Menu / เมนูอาหาร

www.papermate.co.th

เมนูอาหาร, พิมพ์เมนูอาหารด่วน, รับพิมพ์เมนู, รับพิมพ์เมนูอาหาร, รับทำเมนู, รับทำเมนูอาหาร, เมนูอาหารแบบมุงหลัง, เมนูอาหารแบบเย็บแม็กซ์กลาง, เมนูอาหารแบบเข้าห่วง, เมนูอาหารแบบปีกผีเสื้อ, เมนูอาหารแบบยึดน๊อต
Menu / เมนูอาหาร

Menu / เมนูอาหาร

www.papermate.co.th

เมนูอาหาร, พิมพ์เมนูอาหารด่วน, รับพิมพ์เมนู, รับพิมพ์เมนูอาหาร, รับทำเมนู, รับทำเมนูอาหาร, เมนูอาหารแบบมุงหลัง, เมนูอาหารแบบเย็บแม็กซ์กลาง, เมนูอาหารแบบเข้าห่วง, เมนูอาหารแบบปีกผีเสื้อ, เมนูอาหารแบบยึดน๊อต
Menu / เมนูอาหาร

Menu / เมนูอาหาร

www.papermate.co.th

เมนูอาหาร, พิมพ์เมนูอาหารด่วน, รับพิมพ์เมนู, รับพิมพ์เมนูอาหาร, รับทำเมนู, รับทำเมนูอาหาร, เมนูอาหารแบบมุงหลัง, เมนูอาหารแบบเย็บแม็กซ์กลาง, เมนูอาหารแบบเข้าห่วง, เมนูอาหารแบบปีกผีเสื้อ, เมนูอาหารแบบยึดน๊อต
Menu / เมนูอาหาร

Menu / เมนูอาหาร

www.papermate.co.th

เมนูอาหาร, พิมพ์เมนูอาหารด่วน, รับพิมพ์เมนู, รับพิมพ์เมนูอาหาร, รับทำเมนู, รับทำเมนูอาหาร, เมนูอาหารแบบมุงหลัง, เมนูอาหารแบบเย็บแม็กซ์กลาง, เมนูอาหารแบบเข้าห่วง, เมนูอาหารแบบปีกผีเสื้อ, เมนูอาหารแบบยึดน๊อต
Menu / เมนูอาหาร

Menu / เมนูอาหาร

www.papermate.co.th

เมนูอาหาร, พิมพ์เมนูอาหารด่วน, รับพิมพ์เมนู, รับพิมพ์เมนูอาหาร, รับทำเมนู, รับทำเมนูอาหาร, เมนูอาหารแบบมุงหลัง, เมนูอาหารแบบเย็บแม็กซ์กลาง, เมนูอาหารแบบเข้าห่วง, เมนูอาหารแบบปีกผีเสื้อ, เมนูอาหารแบบยึดน๊อต
Menu / เมนูอาหาร

Menu / เมนูอาหาร

www.papermate.co.th

เมนูอาหาร, พิมพ์เมนูอาหารด่วน, รับพิมพ์เมนู, รับพิมพ์เมนูอาหาร, รับทำเมนู, รับทำเมนูอาหาร, เมนูอาหารแบบมุงหลัง, เมนูอาหารแบบเย็บแม็กซ์กลาง, เมนูอาหารแบบเข้าห่วง, เมนูอาหารแบบปีกผีเสื้อ, เมนูอาหารแบบยึดน๊อต
Menu / เมนูอาหาร

Menu / เมนูอาหาร

www.papermate.co.th

เมนูอาหาร, พิมพ์เมนูอาหารด่วน, รับพิมพ์เมนู, รับพิมพ์เมนูอาหาร, รับทำเมนู, รับทำเมนูอาหาร, เมนูอาหารแบบมุงหลัง, เมนูอาหารแบบเย็บแม็กซ์กลาง, เมนูอาหารแบบเข้าห่วง, เมนูอาหารแบบปีกผีเสื้อ, เมนูอาหารแบบยึดน๊อต
Menu / เมนูอาหาร

Menu / เมนูอาหาร

www.papermate.co.th

เมนูอาหาร, พิมพ์เมนูอาหารด่วน, รับพิมพ์เมนู, รับพิมพ์เมนูอาหาร, รับทำเมนู, รับทำเมนูอาหาร, เมนูอาหารแบบมุงหลัง, เมนูอาหารแบบเย็บแม็กซ์กลาง, เมนูอาหารแบบเข้าห่วง, เมนูอาหารแบบปีกผีเสื้อ, เมนูอาหารแบบยึดน๊อต
Menu / เมนูอาหาร

Menu / เมนูอาหาร

www.papermate.co.th

เมนูอาหาร, พิมพ์เมนูอาหารด่วน, รับพิมพ์เมนู, รับพิมพ์เมนูอาหาร, รับทำเมนู, รับทำเมนูอาหาร, เมนูอาหารแบบมุงหลัง, เมนูอาหารแบบเย็บแม็กซ์กลาง, เมนูอาหารแบบเข้าห่วง, เมนูอาหารแบบปีกผีเสื้อ, เมนูอาหารแบบยึดน๊อต

เมนูอาหาร