Direct Mail / จดหมายเฉพาะบุคคล


จดหมายเฉพาะบุคคล


เป็นอีก 1 ไอเดีย สำหรับการส่งจดหมายไปยังคนที่เราต้องการส่งถึง สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น โดยเน้นในเรื่องของดีไซด์ โดดเน้นไม่ซ้ำใคร ผู้รับย่อมรุ้สึกถึงความสำคัญที่ตนได้รับ เหมาะสำหรับส่งให้คนที่คุณรัก หรือส่งให้ลูกค้าชั้นดี ก็ไม่ผิดอะไรค่ะ..

*จดหมายเฉพาะบุคคล เหมาะสำหรับส่งให้คนที่คุณรัก หรือส่งให้ลูกค้าชั้นดี

ภาพประกอบผลงาน

Direct Mail / จดหมายเฉพาะบุคคล

Direct Mail / จดหมายเฉพาะบุคคล

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina
Direct Mail / จดหมายเฉพาะบุคคล

Direct Mail / จดหมายเฉพาะบุคคล

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina
Direct Mail / จดหมายเฉพาะบุคคล

Direct Mail / จดหมายเฉพาะบุคคล

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina

Direct Mail