Poster / โปสเตอร์


  • This is a caption

  • This is a caption

โปสเตอร์เป็น Out of Home Media ที่สำคัญ ในการโฆษณาแบบ Mass Advertising มีการใช้โปสเตอร์มานานมากแล้ว เพื่อดึงดูดความสนใจ และสื่อสารข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทีเดียวพร้อมๆ กัน บางครั้งที่เราต้องการประชาสัมพันธ์ ในกลุ่มแคบๆ เช่นตามสำนักงาน อาคารพานิชย์ ความต้องการในการพิมพ์มีไม่มาก

โปสเตอร์เป็น Out of Home Media ที่สำคัญ ในการโฆษณาแบบ Mass Advertising


มีการใช้โปสเตอร์มานานมากแล้วเพื่อดึงดูดความสนใจ และสื่อสารข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายทีเดียวพร้อมๆ กัน บางครั้งที่เราต้องการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มแคบๆ เช่นตามสำนักงาน อาคารพานิชย์ ความต้องการในการพิมพ์มีไม่มาก 

การพิมพ์ที่ช่วยให้คุณประหยัดกว่าต้องสั่งออฟเซ็ต ด้วยบริการ Print on demand พิมพ์ตามความต้องการได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด


ยกตัวอย่างจำนวนการพิมพ์ แล้วคุณจะทราบว่าเซฟได้กว่าครึ่ง

 

ระบบ

จำนวน

ราคา/ชิ้น

รวม

ดิจิตอล

1/5/10

100/75/50

100/375/500

ออฟเซ็ท

1000

10

10000

 

*การพิมพ์ที่ช่วยให้คุณประหยัดกว่าต้องสั่งออฟเซ็ต ด้วยบริการ Print on demand พิมพ์ตามความต้องการได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด

ภาพประกอบผลงาน

Poster / โปสเตอร์

Poster / โปสเตอร์

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina
Poster / โปสเตอร์

Poster / โปสเตอร์

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina
Poster / โปสเตอร์

Poster / โปสเตอร์

www.papermate.co.th

admin template, admin, template, bootstrap, retina

What Client’s Say