Plastic Card / บัตรพลาสติก


  • บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน

    Plastic Card / บัตรพลาสติก

  • บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน

    Plastic Card / บัตรพลาสติก

  • บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน
Plastic Card (บัตรพลาสติก) บัตรเมมเบอร์ บัตรพนักงาน
บัตรประเภทนี้ จะได้แก่ สมาชิก บัตรพนักงาน บัตรนักเรียน บัตรสมาชิก บัตรส่วนลด บัตรฌาปนกิจสงเคราะห์ เราให้บริการพิมพ์บัตรพลาสติกด้วยระบบ Digital Offset ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่ไม่ลอก คมชัด สามารถใส่ข้อมูล ทั้งภาพ ข้อมูล ชื่อ เบอร์ติดต่อ หรือ การรันเลข รันบาร์โค๊ต ในคราวเดียวกัน ทำให้หมดปัญหาเรื่องการลอกของข้อมูล เนื่องจากถูกอัดความร้อนด้วยแผ่นเคลือบเงา ทำให้บัตรคงทนแข็งแรง ไม่ลอก

คุณเคยประสบปัญหาใช้บัตรไม่ทันไร สีก็จะหลุดหายไป เพราะบัตรพนักงานทั่วไป จะพิมพ์บัตรบัตรสำเร็จรูปแล้ว ซึ่งพิมพ์แล้วจะหลุดลอกได้ง่าย
ซึ่งแตกต่าง กับระบบที่บริษัทฯ ทำ คือจะพิมพ์ด้วยระบบ Digital Offset ให้ความคมชัดสูง โดยพิมพ์บนพีวีซี แล้วจึงนำไปผ่านกระบวนการเคลือบอีกชั้นหนึ่ง จึงมั่นใจได้ว่าไม่ลอกอย่างแน่นอน

 


พิมพ์ด้วยระบบ Digital Offset คุณจึงสามารถสั่งพิมพ์จำนวนน้อยได้ โดยเริ่มสั่งได้ตั้งแต่ 100ใบ ขึ้นไป จนถึงไม่จำกัด
ด้วยการพิมพ์ระบบ Digital Offset เราจึงสามารถให้คุณดุ Proof ที่เป็นบัตรเหมือนจริง ก่อนพิมพ์จริงได้

 

มีให้เลือก 3 ความหนา คือ

+ 0.76 mm เหมาะสำหรับทำบัตรบัตรพนักงาน บัตรนักศึกษา ความหนาจะเท่ากับ บัตรATM

+ 0.45 mm เหมาะสำหรับทำสมาชิก , บัตรคอนเสิร์ต

+ 0.30 mm เหมาะสำหรับทำนามบัตร, บัตรพนักงานที่ต้องการเอาไปประกบกับบัตรแม่เหล็ก

 

ขนาดมาตรฐาน ISO ของบัตรพลาสติก

ขนาดบัตรพลาสติก

 

หมายเหตุ

บัตรพลาสติก ทำจากพลาสติกอย่างดี มีความทนทานสูง เราใช้การทำงานแบบพิมพ์ลงบนเนื้อพลาสติกก่อนเคลือบจึงให้ความคงทน ในการลอก และด้วยกระบวนการทำเป็นแบบระบบดิจิตตอลจึงทำให้เราสามารถ ทำบัตรพลาสติกรูปแบบต่าง ๆ ได้แม้เพียง 1 ใบเท่านั้น จึงทำให้ไม่มีข้อจำกัดทางด้านปริมาณในการรับทำ

 


งานที่เหมาะสำหรับใช้ได้แก่

• บัตรนักเรียน นักศึกษา

• บัตรเข้างาน

• บัตรสมาชิก

• บัตรพนักงาน

• บัตรเข้า ออก

• บัตรสส่วนลด

• บัตรประกันสุขภาพ

• บัตรฌาปนกิจสงเคราะห์

• บัตรฟิสเนส

*Plastic Card (บัตรพลาสติก) บัตรเมมเบอร์ บัตรพนักงาน บัตรฌาปนกิจสงเคราะห์

ภาพประกอบผลงาน

บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน

Plastic Card / บัตรพลาสติก

www.papermate.co.th

บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน
บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน

Plastic Card / บัตรพลาสติก

www.papermate.co.th

บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน
บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน

Plastic Card / บัตรพลาสติก

www.papermate.co.th

บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน
บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน

Plastic Card / บัตรพลาสติก

www.papermate.co.th

บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน
บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน

Plastic Card / บัตรพลาสติก

www.papermate.co.th

บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน
บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน

Plastic Card / บัตรพลาสติก

www.papermate.co.th

บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน
บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน

Plastic Card / บัตรพลาสติก

www.papermate.co.th

บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน
บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน

Plastic Card / บัตรพลาสติก

www.papermate.co.th

บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน
บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน

Plastic Card / บัตรพลาสติก

www.papermate.co.th

บัตรสมาชิก, บัตร Member, บัตรพลาสติก, บัตรพนักงาน, บัตรนักเรียน, รับพิมพ์บัตรสมาชิก, รับพิมพ์บัตร Member, รับพิมพ์บัตรพลาสติก, รับพิมพ์บัตรพนักงาน, รับพิมพ์บัตรนักเรียน

Plastic Card