“ตัดตก” มันคืออัลไล? ...สำคัญไฉน?

หลายคนคงเคยส่งไฟล์งานให้โรงพิมพ์ แล้วก็จะเจอโรงพิมพ์พูดว่า ...“ขอไฟล์แบบตัดตกแล้ว”

“ช่วยทำตัดตกมาด้วยนะ” ฯลฯ ผมเชื่อว่ากว่า 80% ลูกค้างงครับ ซึ่งถ้าหากใครไม่ได้ร่ำเรียนมาสายงานสิ่งพิมพ์มา ก็คงจะยากที่จะเข้าใจว่าทำไมต้องมี “ตัดตก” และเจ้าตัดตกนี้มันสำคัญไฉน วันนี้ผมเลยมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆ ด้วยภาพ 9 ภาพนี้