ขั้นตอนการสั่งซื้อ


การจัดเตรียมไฟล์งาน

จัดเตรียมรายละเอียดของงาน เช่น ไฟล์งาน รูปภาพ ข้อความประกอบรูปภาพต่างๆ มาในรูปแบบของแผ่น CD, Flash Drive หรือ ส่งไฟล์งานมาที่ E-mail : papermate.online@gmail.com

การส่งไฟล์งาน และการฝากไฟล์งานที่จะส่งพิมพ์

วิธีการชำระเงิน :

1.โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ในนามบริษัท "บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด"

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 198-4-64148-8

2.ชำระเป็นเงินสด

สามารถชำระกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้ ทั้งนี้ต้องมีใบเสร็จจากทางบริษัทฯ ทุกครั้ง

หากมีข้อสงสัยรบกวนติดต่อฝ่ายบัญชี หรือ ฝ่ายประสานงานการตลาด

3. โอนเงินผ่านตู้ ATM

การโอนเงินผ่านตู้ ATM จะต้องเป็นธนาคารเดียวกับบัญชีที่เจ้าของบัตรใช้อยู่

และบัตร ATM ที่ใช้ควรเป็นธนาคารเดียวกันกับบัญชีของ บริษัท เปเปอร์เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด

4. ชำระผ่าน Internet หรือ Aplication on Mobile ของธนาคาร

เมื่อทำการโอนเงินสำเร็จแล้ว ส่งภาพหน้าจอที่แสดงการชำระเงินสำเร็จ เสร็จสมบูรณ์ มายังอีเมล์ papermate.online@gmail.com หรือส่งมาทางไลน์ที่ได้ติต่อเจ้าหน้าที่นั้นๆ