ขั้นตอนการสั่งซื้อ


การจัดเตรียมไฟล์งาน

จัดเตรียมรายละเอียดของงาน เช่น ไฟล์งาน รูปภาพ ข้อความประกอบรูปภาพต่างๆ มาในรูปแบบของแผ่น CD, Flash Drive หรือ ส่งไฟล์งานมาที่ E-mail : papermate.online@gmail.com

การส่งไฟล์งาน และการฝากไฟล์งานที่จะส่งพิมพ์

วิธีการชำระเงิน :

1.โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ในนามบริษัท "บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด"

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 198-4-64148-8

2.ชำระเป็นเงินสด

สามารถชำระกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้ ทั้งนี้ต้องมีใบเสร็จจากทางบริษัทฯ ทุกครั้ง

หากมีข้อสงสัยรบกวนติดต่อฝ่ายบัญชี หรือ ฝ่ายประสานงานการตลาด

3. โอนเงินผ่านตู้ ATM

การโอนเงินผ่านตู้ ATM จะต้องเป็นธนาคารเดียวกับบัญชีที่เจ้าของบัตรใช้อยู่

และบัตร ATM ที่ใช้ควรเป็นธนาคารเดียวกันกับบัญชีของ บริษัท เปเปอร์เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด

4. ชำระผ่าน Internet หรือ Aplication on Mobile ของธนาคาร

เมื่อทำการโอนเงินสำเร็จแล้ว ส่งภาพหน้าจอที่แสดงการชำระเงินสำเร็จ เสร็จสมบูรณ์ มายังอีเมล์ papermate.online@gmail.com หรือส่งมาทางไลน์ที่ได้ติต่อเจ้าหน้าที่นั้นๆ

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

1. การคืนเงิน บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้
  1.1. บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ โดยคืนเงินให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย
2. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า
  2.1. กรณีลูกค้าชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารจะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินและยกเลิกคำสั่งซื้อหากระยะเวลาเกิน 24 ชม. นับจากการสั่งซื้อ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

วิธีจัดส่งสินค้า

+

ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3-7 วันทำการ หลังจากการยืนยันการผลิตสินค้า

+

ส่งสินค้าโดยผ่านขนส่ง ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express , และขนส่งเอกชน

+

ตรวจสอบความคืบหน้า

+

เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมล์ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่

 

https://track.thailandpost.co.th

 

https://th.kerryexpress.com/en/track/